พาณิชย์เปิดขายข้าวตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 2.18 ล้านตัน

พาณิชย์เปิดขายข้าวตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 2.18 ล้านตัน

640x390_675622_1448275227

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเปิดจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 2.18 ล้านตัน และเชิญผู้สนใจรับฟังคำชี้แจงเงื่อนไขการจำหน่าย ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00 น.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 รองประธาน นบข. (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศเปิดจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อส่งออกต่างประเทศ ปริมาณ 2.18 ล้านตัน โดยเห็นว่าสถานการณ์ข้าวในต่างประเทศขณะนี้ปริมาณผลผลิตข้าวไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการข้าวในตลาดซึ่งเป็นผลกระทบจากประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกมีปริมาณผลผลิตข้าวลดลง ประกอบกับสถานการณ์ตลาดข้าวในประเทศผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่กำลังจะทะยอยออกสู่ตลาด ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐเพื่อไม่ให้กระทบระดับราคาข้าวและราคาที่เกษตรกรในประเทศจะได้รับ ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะนำข้าวในสต็อกของรัฐออกมาระบายสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเร่งรัดการระบายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและความเสื่อมสภาพของข้าว และผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับชนิดข้าวในสต็อกของรัฐที่จะนำออกมาเปิดจำหน่ายในครั้งนี้เป็นข้าวระดับคุณภาพที่สามารถปรับปรุงเพื่อการส่งออกได้ ประกอบด้วย 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 รวมปริมาณทั้งสิ้น 2.18 ล้านตัน จำนวน 139 คลัง โดยกรมฯ มีกำหนดจะเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเงื่อนไขการจำหน่าย (TOR) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐในครั้งนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการในประเทศที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และยื่นซองเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดในแต่ละคลัง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พร้อมแจ้งนัดหมายให้มาเจรจาต่อรองกับคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติการจำหน่ายจากประธานกรรมการ นบข. ต้องรับมอบข้าวจากคลังไปปรับปรุงส่งออกตามกรอบเวลาที่กำหนดและต้องส่งรายงานพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการส่งออกตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดด้วย สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการจำหน่าย ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th