ประภัตร ย้ำ กรมข้าว ช่วยชาวนาสู้ภัยแล้ง ดันข้าวไทย ทวงแชมป์ส่งออกโลก

ประภัตร ย้ำ กรมข้าว ช่วยชาวนาสู้ภัยแล้ง ดันข้าวไทย ทวงแชมป์ส่งออกโลก

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายกรมการข้าว เร่งบูรณาการช่วยเหลือชาวนา โดยด่วน ชี้ ไทยต้องเท่าทันโลก พร้อมดึงนวัตกรรมใหม่ ช่วยลดต้นทุนการผลิต หวังทวงแชมป์ส่งออกโลก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร และบุคลากรกรมการข้าว ในกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี

นายประภัตร แสดงความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งในปี 2563 นี้ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรกรมการข้าวระดมสมอง บูรณาการความคิดเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ ในการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาเลี้ยงสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการหารือเรื่องการขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติม รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว ในช่วงหน้าแล้งนี้

ด้านสถานการณ์ข้าว นายประภัตร กล่าวว่า สถานการณ์ข้าวในระดับโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งวิธีการปลูก ราคา และตลาดโลก ซึ่งการปลูกข้าวในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสโลก โดยเฉพาะในเรื่องการดึงนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต การที่ประเทศไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าว เนื่องจากต้นทุนการผลิตยังคงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ราคาขายสูงตามไปด้วย ต่างชาติจึงเลือกนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยแทน นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ ยังต้องมุ่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้มีคุณภาพระดับพรีเมียม ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้ข้าวไทยผงาดทวงแชมป์การส่งออกข้าวในระดับโลกอีกครั้ง.