ไทยจ่อกินรวบส่งออกข้าว

ไทยจ่อกินรวบส่งออกข้าว

2 เม.ย. 2563 08:40 น.

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า กรณีไวรัสโควิด-19แพร่ระบาดทั่วโลกขณะนี้ ทำให้ประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารสำคัญของโลก โดยเฉพาะสินค้าข้าว เช่น อินเดีย จีน เวียดนาม หันมาผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศเป็นหลัก โดยอินเดียรัฐบาลให้ภาคเอกชนเร่งผลิตข้าว แป้ง และถั่ว รองรับการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน 1,300 ล้านคน ส่งผลให้ผู้ซื้อข้าวจากอินเดีย ทั้งข้าวบาสมาติ และข้าวอื่นๆ เช่นกลุ่มประเทศในตะวันออก แอฟริกา ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล อังกฤษ สหรัฐฯ เป็นต้น อาจได้รับผลกระทบจากการที่ผลผลิตข้าวในอินเดียไม่เพียงพอต่อการส่งออก

สำหรับจีนเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ได้ปรับเปลี่ยนจากผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก มาเป็นผู้ส่งออกข้าว เพราะมีสต๊อกมากถึง 115-118 ล้านตัน แต่ช่วงโควิด-19 ระบาด รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับจีน โดยเร่งเพิ่มกำลังการผลิตข้าว ธัญพืช พืชเกษตร ขณะที่เวียดนามรัฐบาลเตรียมระงับการส่งออกข้าว และสำรองข้าว 190,000 ตันเพื่อการบริโภคในประเทศ อาจทำให้ผู้นำเข้าข้าวเวียดนาม เช่น จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้รับผลกระทบ และเป็นโอกาสให้ผู้ซื้อข้าวจากทั้ง 3 ประเทศ หันมาสั่งซื้อข้าวจากไทยมากขึ้น

“การที่ผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ทั้งอินเดีย จีน เวียดนาม ผลิตข้าวเพื่อบริโภคให้เพียงพอในประเทศ และอาจทำให้ประเทศผู้นำเข้าที่ได้รับผลกระทบ หันมาสั่งซื้อข้าวจากไทย แต่ภาครัฐและเอกชนของไทยต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการสต๊อกข้าวสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกข้าวให้สมดุล แต่เชื่อว่าหลังจากการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง ประเทศต่างๆก็ต้องการข้าวและสินค้าอาหารเพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นโอกาสทองในการผลักดันการส่งออกข้าวและอาหารของไทยไปทั่วโลก”

สำหรับสถานการณ์ข้าวของไทย ปีการผลิต 2562/63 มี 28.44 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 18.80 ล้านตันข้าวสาร แบ่งเป็นการบริโภคในประเทศ 10-11 ล้านตัน และส่งออก 7-8 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นปริมาณคงเหลือ ขณะเดียวกัน ยังมีข้าวในสต๊อกของภาคเอกชนอีก 4 ล้านตัน ประกอบกับปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยลดลงไปมาก จึงทำให้ความต้องการบริโภคข้าวในส่วนนี้ลดลง.