ยินดีตอนรับ

บริษัท โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จำกัด

ในปี พ.ศ.2547 บริษัท โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดย ผู้ก่อตั้งเสี่ยมาโนช แก้วเขียว ด้วยการริเริ่มมาจาก ท่าข้าวมาโนช ที่เป็นเพียงจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเกรดชั้นดี และหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกข้าวต่อในหน้าต่อไปในนามมาโนชพันธุ์ข้าว

เมื่อเวลาผ่านไป เสี่ยมาโนชก็ได้ทำการขยายกิจการเพิ่มเป็นโรงสีข้าวขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีกำลังผลิตถึง 450 ตันต่อวัน และก็ยังมีเครื่องอบข้าวเปลือกอีกด้วย จำนวน 4 ตู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะสามารถผลิตข้าวสารชั้นเลิศให้แก่ผู้บริโภคได้ ในเวลาต่อมา นางนนทิยา แก้วเขียว ก็ได้รับช่วงต่อจากเสี่ยมาโนช และก็ยังได้มีการแปรสภาพบริษัทจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด

ในต่อมาก็ได้มีการเพิ่มเครื่องอบข้าวเปลือก อีก 1 ชุด ที่ประกอบไปด้วยตู้อบอีก 9 ตู้ ที่เพิ่มกำลังอบเป็น 1000 ตันต่อวัน และก็ยังมีการสร้างโกดังเก็บข้าวใหม่ อีก 6 หลังในเวลาต่อมา

https://www.facebook.com/kinnareerice/photos/a.531604087483067/633870557256419/
https://www.facebook.com/kinnareerice/videos/691852754705838