เกี่ยวกับเรา

บริษัทโรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จำกัด

โรงสีข้าวของเราจัดอยู่ในขนาดกลางถึงใหญ่ ซึ่งมีกำลังผลิตในส่วนของการสีข้าวถึง 450-500 ตันต่อวัน และในส่วนของการอบข้าวคือ 1000 ตันต่อวัน เรามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ก็คือการซื้อข้าวเปลือกไปจนถึงการส่งมอบ ด้วยรถบรรทุกของเราที่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างทันถ้วงที และก็ยังสามารถหยึดหยุ่นในเรื่องเวลาส่งมอบตามความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งก็ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของสินค้าที่เราสามารถควบคุมได้ ในส่วนของบริษัทนั่นก็ได้มีการจัดจำหน่ายข้าวสารทุกชนิดเพื่อตอบโจร์ท ความต้องการของลูกค้า เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 5% เป็นต้นและก็ยังส่งให้โรงงานต่างๆอีกด้วยเช่น ปลายข้าว รำ แกลบ เป็นต้น

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2547 บริษัท โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดย ผู้ก่อตั้ง เสี่ยมาโนช แก้วเขียว ด้วยการริเริ่มมาจาก ท่าข้าวมาโนช ที่เป็นเพียงจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเกรดชั้นดี และหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกข้าวต่อในหน้าต่อไป ในนามมาโนชพันธุ์ข้าว เมื่อเวลาผ่านไป เสี่ยมาโนชก็ได้ทำการขยายกิจการเพิ่มเป็นโรงสีข้าวขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มีกำลังผลิตถึง 450 ตันต่อวัน และก็ยังมีเครื่องอบข้าวเปลือกอีกด้วย จำนวน 4 ตู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะสามารถผลิตข้าวสารชั้นเลิศให้แก่ผู้บริโภคได้ ในเวลาต่อมา นางนนทิยา แก้วเขียว ก็ได้รับช่วงต่อจากเสี่ยมาโนช และก็ยังได้มีการแปรสภาพบริษัท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด ในต่อมาก็ได้มีการเพิ่มเครื่องอบข้าวเปลือก อีก 1 ชุด ที่ประกอบไปด้วยตู้อบอีก 9 ตู้ ที่เพิ่มกำลังอบเป็น 1000 ตันต่อวัน และก็ยังมีการสร้างโกดังเก็บข้าวใหม่ อีก 6 หลังในเวลาต่อมา

วิสัยทัศน์

“เราจะทำข้าวที่จะทำให้ คุณลิ่มรสถึงความอร่อยโดยไม่มีวันลืม”

IMG_5755